Michelin

Obsah

Michelin je odhodlaný chránit vaše osobní údaje a být transparentní v tom, jaké informace a pro jaké účely shromažďuje. Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem budou zpracovány veškeré osobní údaje, které shromáždíme v okamžiku, kdy užíváte naše internetové stránky nebo digitální služby.

Přečtěte si pozorně následující zásady, abyste porozuměli našim záměrům a postupům týkajícím se vašich osobních údajů a jejich zpracování.

1 - Kdo jsme a jak můžeme být kontaktováni
2 - Naše internetové stránky, na které se vztahuje tato politika ochrany osobních údajů
3 - Náš inspektor ochrany údajů
4 - Další zásady, které je třeba si přečíst
5 - Informace, které o vás můžeme shromažďovat
6 - Marketingová komunikace
7 - Informace, které o vás shromažďujeme z jiných míst
8 - Kde ukládáme vaše osobní údaje
9 - Sdílení vašich osobních údajů
10 - Mezinárodní přenosy údajů
11 - Jak dlouho osobní údaje uchováváme
12 - Vaše práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů
13 - Co můžete dělat, pokud nejste spokojeni s tím, jak užíváme vaše osobní údaje
14 - O zabezpečení dat
15 - Změny v naší politice ochrany osobních údajů

1. Kdo jsme a jak můžeme být kontaktováni

Celý obchodní název naší společnosti je Michelin Polska Sp. z o.o., společnost se sídlem na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polsko, zapsaná v polském národním soudním rejstříku (KRS) pod číslem 0000873572, se základním kapitálem ve výši: 979.920.576,00 zł, zaplaceným v plné výši, NIP (DIČ): 739-020-38-25, Regon (IČ): 510008834 (dále jen „Michelin“). V okamžiku, kdy užíváte naše internetové stránky nebo služby, jednáme jako správce osobních údajů.

Pokud nás potřebujete kontaktovat, máte několik možností:

 • Pošlete nám e-mail na adresu kontakt_iodo@michelin.com.
 • Napište nám dopis na adresu Michelin Polska Sp. z o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (adresát: „Inspektor Ochrony Danych”).
 • Můžete nás rovněž kontaktovat telefonicky na čísle +48 89 532 33 15.

2. Naše internetové stránky, na které se vztahuje tato politika ochrany osobních údajů

Informace uvedené v této politice ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky, na kterých byly zveřejněny.

3. Náš inspektor ochrany údajů

Kromě toho, že všichni ve společnosti Michelin chrání vaše osobní údaje a respektují vaše soukromí, máme rovněž inspektora ochrany údajů, který se jmenuje Zofia Ramus a v rámci Michelinu se zabývá všemi aspekty osobních údajů. Našeho inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu kontakt_iodo@michelin.com.

4. Další zásady a informace, které je třeba si přečíst

Tato politika ochrany osobních údajů obsahuje veškeré informace, které potřebujete znát ohledně toho, jak na našich internetových stránkách shromažďujeme osobní údaje a jak je dále užíváme. Existují ovšem další informace, které byste si měli přečíst.

Další zásady ochrany osobních údajů, Naše politika cookies, Propojené platformy

 • Další zásady ochrany osobních údajů
  Toto jsou naše hlavní zásady ochrany osobních údajů pro užívání internetových stránek a digitálních služeb a produktů, které nabízí společnost Michelin. Nicméně pro určité digitální produkty a služby mohou existovat doplňující zásady ochrany osobních údajů. V okamžiku, kdy se k těmto produktům či službám registrujete nebo přihlašujete, si prosím tyto doplňující zásady přečtěte.
 • Naše politika cookies
  V okamžiku, kdy používáte internetové stránky a jiné digitální produkty či služby, které poskytujeme, můžeme prostřednictvím souborů cookies shromažďovat informace, které vás odlišují od ostatních uživatelů našich internetových stránek a digitálních produktů či služeb. Máme samostatnou politiku cookies, která vysvětluje, jakým způsobem a pro jaké účely tyto soubory užíváme. Naši politiku cookies si přečtěte zde https://promo.michelin.cz/privacy-policy
 • Propojené platformy
  Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky či digitální platformy našich partnerských sítí, inzerentů, přidružených společností a stránky sociálních médií. Pokud prostřednictvím odkazu přejdete na jakékoliv jiné stránky, mějte na paměti, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my za tyto podmínky nepřijímáme žádnou odpovědnost. Přečtěte si tyto zásady ještě předtím, než na těchto webových stránkách poskytnete jakékoliv osobní údaje.

5. Informace, které o vás můžeme shromažďovat

Tato část uvádí:

 • Jak shromažďujeme vaše osobní údaje.
 • Jaké jsou kategorie údajů, které shromažďujeme.
 • Popis způsobu využití informací, které shromažďujeme.
 • Právní základ, ze kterého vycházíme při zpracování shromážděných údajů.
 • Jak dlouho uchováváme shromážděné informace.
 • Specifické typy údajů.

Můžeme shromažďovat a uchovávat následující informace, které se vás týkají:


Způsob získání údajů

Účel a využití

Shromažďované údaje

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Informace, které nám poskytnete při vstupu do soutěže nebo promoční akce („soutěžní údaje“).

Umožňují nám vám poslat více informací o soutěži nebo ceně, pokud se stanete vítězem soutěže. Není-li při shromažďování informací uvedeno jinak, tyto informace užíváme výhradně k řízení a správě soutěží nebo promočních akcí.

Soutěžní údaje mohou obsahovat například vaše jméno a e-mailovou adresu.

Pokud vyhrajete cenu, můžeme vás požádat o celou adresu, abychom vám mohli cenu poslat.

Plnění dohody uskutečněné mezi námi a vámi při vstupu do soutěže nebo promoční akce.

Pokud jste vítězem soutěže, vymažeme všechny shromážděné osobní údaje do 6 měsíců ode dne, kdy vám zašleme cenu.

Všechny ostatní shromážděné údaje vymažeme 3 měsíce po ukončení soutěže nebo promoční akce.

Pokud se zaregistrujete do některého z našich digitálních produktů nebo služeb prostřednictvím účtu, požadujeme informace, které nám umožní vás identifikovat a poskytnout vám produkty a služby („údaje k účtu“).

Údaje k účtu budou zpracovávány za účelem provozování našich internetových stránek, poskytování digitálních služeb, do kterých jste se zaregistrovali, komunikace s vámi ohledně těchto digitálních služeb a produktů a zabezpečení našich služeb.

Údaje k účtu budou zahrnovat vaše celé jméno a e-mailovou adresu. Můžete být rovněž požádáni o nastavení hesla, abyste se mohli bezpečně přihlásit ke svému účtu.

Plnění dohody uskutečněné mezi námi a vámi ohledně poskytování digitálních produktů a služeb.

Údaje k účtu uchováváme po celou dobu, kdy u nás máte účet. Pokud se do účtu nepřihlásíte po dobu 24 měsíců, vymažeme vaše údaje k účtu, abychom neuchovávali údaje déle, než je nutné. Pokud si to budete přát, můžete si poté samozřejmě vytvořit nový účet.

Informace, které nám poskytnete při užívání služeb s určováním polohy, například vyhledávač prodejců („lokalizační údaje“).

Tato informace se užívá k vyhledání prodejců ve vašem okolí.

K užití některých našich služeb požadujeme vaši polohu nebo užití polohy z vašeho prohlížeče či zařízení. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů vašeho prohlížeče nebo operačního systému.

Plnění dohody uskutečněné mezi námi a vámi ohledně poskytování digitálních produktů a služeb.

Nezískáváme žádné lokalizační údaje, a proto je ani neuchováváme.

Požádáte-li o další informace přihlášením se k odebírání newsletterů nebo marketingové komunikace („marketingové údaje“). Více informací v čl. 6.

Marketingové údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání příslušných oznámení, newsletterů nebo jakékoliv marketingové komunikace.

Budeme se ptát na vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám mohli tyto informace zaslat.

Právním základem je váš souhlas.

Marketingové údaje budou uchovávány maximálně 3 roky od našeho posledního kontaktu.

Dobrovolné informace

V okamžiku, kdy nám poskytujete informace (například informace uvedené výše), můžeme vás v některých případech požádat o doplňující, dobrovolné informace. Tyto informace budou označené jako nepovinné a pomáhají nám lépe porozumět našim zákazníkům a přizpůsobit jim naše služby.

Statistické informace

Shromažďujeme a užíváme rovněž souhrnné údaje, jako jsou statistické a demografické údaje („souhrnné údaje“). Souhrnné údaje mohou být odvozené z vašich osobních údajů, ale v žádném případě neodhalují vaši totožnost. Můžeme například shromáždit údaje o vašem užívání internetových stránek a užívaném zařízení, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří využívají konkrétní části našich stránek. Souhrnné informace užíváme výhradně pro vlastní obchodní účely.

Citlivé osobní informace

I když nepožadujeme citlivé osobní informace, objevují se na našich internetových stránkách části, kde můžete poskytnout doplňující informace. Poskytujte na těchto částech vždy pouze informace, které chcete poskytnout, a mějte na paměti, že se může jednat o citlivé informace.

Děti a osobní informace

Tyto internetové stránky nejsou určené pro děti a vědomě nesbíráme údaje týkající se dětí. Pokud zjistíme, že uchováváme jakékoliv údaje o dítěti, které nedosáhlo věku 16 let, podnikneme veškerá opatření nezbytná k dodržení právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, včetně vymazání údajů, pokud to bude třeba. Pokud zjistíte, že nám vaše dítě (mladší 16 let) poskytlo své osobní údaje bez vašeho souhlasu, dejte nám prosím co nejdříve vědět prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu kontakt_iodo@michelin.com, abychom mohli podniknout příslušná opatření.

6. Marketingová komunikace

Marketingovou komunikaci či newslettery od nás obdržíte jen tehdy, pokud si to budete přát.

V této souvislosti od vás požadujeme některé informace, zpravidla pouze vaše jméno a e-mailovou adresu.

V každém případě se můžete kdykoliv z přímého marketingu odhlásit nebo ho zastavit tím, že

(i) kliknete na tlačítko odhlásit se z odběru, které se nachází ve spodní části každé marketingové komunikace, kterou vám zašleme,

(ii) nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo dopisu s využitím kteréhokoliv z kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu.

Marketingovou komunikaci vám budeme zasílat do té doby, dokud se z ní neodhlásíte. Nicméně pokud s námi nebudete v kontaktu nebo zjistíme, že jste neotevřeli naše e-maily po dobu 3 let, odstraníme vaše údaje z naší databáze. K opětovnému přihlášení se k odběru se můžete následně kdykoliv znovu přihlásit.

Čas od času můžeme rovněž použít údaje o vašem užívání internetových stránek a užívaném zařízení, abychom vám mohli nabídnout návrhy a doporučení týkající se produktů a služeb, které by vás mohly zajímat. Je to nezbytné pro náš oprávněný zájem rozvíjet naše produkty a služby a rozvíjení naší obchodní činnosti.

7. Informace, které o vás shromažďujeme z jiných míst

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, můžeme získávat vaše osobní údaje z jiných zdrojů, jako například:

 • Můžeme o vás získat informace, pokud používáte některé jiné webové stránky, které provozujeme, nebo jiné produkty a služby, které poskytujeme. Rovněž úzce spolupracujeme s třetími stranami (jako jsou například obchodní partneři, subdodavatelé v oblasti technických a platebních služeb, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé informací o vyhledávání a ratingové agentury), od nichž můžeme obdržet informace o vás. Právním základem pro zpracování těchto informací jsou naše oprávněné zájmy, zejména sledování našich internetových stránek, produktů a služeb a jejich zdokonalování.
 • Informace z protokolů našich webových serverů, například informace o vašem počítači, jako je IP adresa, operační systém a typ prohlížeče. Můžeme rovněž shromažďovat informace o vašem vyhledávání na našich internetových stránkách a vaši reakci na komunikaci, kterou vám zasíláme, například když otevřete náš e-mail („údaje o užívání stránek a užívaném zařízení“). Tyto informace používáme pro správu systému a analýzu toho, jak lidé používají naše internetové stránky a digitální platformy. Pomáhají nám rovněž poskytnout nejlepší možnou on-line infrastrukturu pro vaše internetové aktivity. Právním základem pro zpracování těchto informací jsou naše oprávněné zájmy, zejména sledování našich internetových stránek, produktů a služeb a jejich zdokonalování.
 • Jak již bylo zmíněno výše, prostřednictvím souborů cookies nebo jiných podobných technologií uložených na vašem zařízení shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše internetové stránky, digitální produkty a služby. Soubory cookies obsahují informace, které jsou přenesené na pevný disk vašeho počítače. Pomáhají nám zdokonalit naše internetové stránky a poskytnout vám lepší a personalizovanější služby. Naši politiku cookies si přečtěte zde https://promo.michelin.cz/cookies-policy
 • Naše internetové stránky vám umožňují sdílet vaše zkušenosti a spojit se s námi prostřednictvím sociálních sítí třetích stran, jako je Facebook, Twitter a Linkedin. Tyto informace můžeme z našich stránek sociálních médií shromažďovat, včetně lajků, sdílení, tweetů a obsahu na sociálních sítích. Nekontrolujeme soukromí informací, které poskytujete na sociálních sítích, a v okamžiku užívání služeb těchto sociálních sítí se uplatňuje jejich vlastní politika ochrany osobních údajů.

8. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech v rámci EHP.

Přestože jsme zavázáni k zabezpečenému uchovávání vašich osobních údajů, není přenos informací přes internet zcela bezpečný. Společně s našimi poskytovateli služeb vynakládáme maximální úsilí pro to, abychom ochránili vaše osobní údaje, ale poskytování těchto informací je vždy na vaše vlastní riziko.

9. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s těmi osobami, které tyto informace potřebují k plnění svých povinností. Vaše osobní údaje můžeme sdílet následujícím způsobem:

 • V rámci Skupiny Michelin – vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jakémukoliv členovi našeho koncernu, což znamená našim dceřiným společnostem, konečné mateřské společnosti a jejím dceřiným společnostem, a to v rozsahu, který je nezbytný pro stejné účely zpracování, jak je uvedeno výše v této politice ochrany osobních údajů.
 • Poskytovatelé služeb - Michelin může sdílet vaše osobní údaje s vybranými poskytovateli služeb, které může Michelin využívat k vyřízení vaší žádosti nebo poskytnutí služeb. Tito poskytovatelé služeb jednají jako zpracovatelé údajů naším jménem a poskytují IT a administrativní služby, jako je hosting, e-mailové služby a správa ohlasů a hodnocení.

Tito poskytovatelé služeb jsou ze zákona povinni uchovávat získané informace jako důvěrné a zabezpečené a zároveň tyto osobní údaje používat výhradně na základě našich pokynů.
Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet se třetími stranami:

(i) Z právních důvodů
Pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom jednali v souladu se zákonnými povinnostmi nebo abychom prosadili či uplatnili naše všeobecné smluvní podmínky či jiné dohody; resp. abychom chránili práva, majetek či bezpečnost Skupiny Michelin, našich zákazníků či jiného subjektu. V této souvislosti můžeme vaše osobní údaje poskytnout profesionálním poradcům, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

(ii) Na základě vašeho souhlasu
Třetí strany mohou shromažďovat vaše osobní údaje na našich stránkách, produktech a službách prostřednictvím souborů cookies nebo podobných technologií, například aby vám poskytli personalizovanou reklamu, nebo uskutečnili profilování. S těmito cookies udělujete souhlas v souladu s naší politikou cookies, kterou si můžete přečíst zde.

10. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Michelin je mezinárodní koncern s databázemi v různých zemích, ve kterých působí. Michelin může v rámci své skupiny převést vaše osobní údaje do jedné ze svých databází nebo na své externí partnery, jejichž sídlo je mimo vaši zemi.

Vzhledem k tomu, že se úroveň ochrany osobních údajů v jednotlivých zemích na celém světě liší, nepřevádíme vaše osobní údaje na společnosti Skupiny Michelin nebo na společnosti třetích stran mimo Evropskou unii, vyjma případů, kdy tyto společnosti poskytují shodnou nebo podobnou míru ochrany osobních údajů jako Michelin.

U přenosů v rámci Michelinu přijala společnost interní pravidla, kterými se řídí přesun osobních údajů z Evropské unie nebo z Evropského hospodářského prostoru. Závazná podniková pravidla (BCR) jsou k dispozici u našeho inspektora ochrany údajů, e-mail: kontakt_iodo@michelin.com.

Přenosy údajů mimo koncern se řídí buď závaznými podnikovými pravidly subdodavatele, nebo smlouvami, které obsahují ustanovení Evropské komise pro dodavatele se sídlem mimo EU, aby byla zaručena podobná úroveň ochrany jako ve vaší zemi.

11. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Obecně platí, že vaše osobní údaje neuchováváme k jakémukoliv účelu na dobu delší, než je nezbytně nutné pro splnění účelu, kvůli němuž tyto údaje shromažďujeme, včetně účelů splnění jakýchkoliv právních, účetních nebo zpravovacích povinností. Konkrétnější informace o době uchovávání osobních údajů naleznete v článku 5.

Ke stanovení odpovídající doby uchování vašich osobních údajů zohledňujeme množství, povahu a citlivost vašich osobních údajů, potenciální riziko škod způsobené jejich zneužitím nebo odhalením, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, zda těchto účelů můžeme dosáhnout jinými prostředky, a v neposlední řadě platné právní požadavky.
V některých případech můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Více informací o tomto právu naleznete níže.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby nebylo možné je s vámi nadále spojovat), a to pro výzkumné a statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez jakéhokoliv dalšího upozornění.

12. Vaše práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů

Legislativa týkající se ochrany osobních údajů vám z hlediska zpracování osobních údajů poskytuje určitá práva. Jedná se o následující práva:

Právo být informován
Právo na přístup k vašim údajům
Právo na opravu vašich údajů
Právo na vymazání vašich údajů
Právo na omezení zpracování
Právo na přenos údajů
Právo vznést námitky proti zpracování
Právo na další informace o vašich právech

Právo být informován

Máte právo být informováni o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom, kdo jsme, jak používáme vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva ohledně vašich osobních údajů. Všechny informace, které potřebujete znát, jsme shromáždili v této politice ochrany osobních údajů.
Právo na přístup k vašim údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme. Můžeme potvrdit, zda byly vaše údaje zpracovány, a umožnit vám k nim přístup.

Právo na opravu vašich údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo tyto informace nechat upravit či aktualizovat. Pokud jsou vaše údaje předány nějaké třetí straně, informujeme ji o všech aktualizacích, které nám poskytnete, pokud to bude možné. Osobní údaje, které o vás uchováváme, můžete aktualizovat tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv způsobem, který je uvedený v této politice ochrany osobních údajů.

Právo na vymazání vašich údajů

Máte právo požadovat vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud neexistuje důvod, abychom je nadále zpracovávali. Výmaz údajů můžete požadovat například tehdy, když informace již není nezbytná pro splnění účelu, k jakému byla informace původně shromážděna a zpracována, a když odvoláte svůj souhlas se zpracováním.
Existují některé omezené případy, na které se právo na výmaz nevztahuje. Pokud je chcete znát, obraťte se na nás.

Právo na omezení zpracování

Máte rovněž právo „blokovat“ nebo potlačit zpracování vašich osobních údajů. Pokud nás požádáte, abychom odstranili vaše osobní údaje, zastavíme jejich jakékoliv další zpracování.

Právo na přenos údajů

Pokud chcete své osobní údaje přesunout nebo předat jinému poskytovateli služeb nebo zkopírovat své údaje pro své vlastní účely, máte právo, aby byly vaše údaje převedeny na jinou osobu.

Právo vznést námitky proti zpracování

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Pokud vaše údaje zamýšlíme použít pro tyto účely, nebo zpřístupnit třetí straně pro tyto účely, zpravidla vás (před jejich shromážděním) o této skutečnosti informujeme. Toto právo zamítnout zpracování vašich osobních údajů můžete uplatnit tak, že zaškrtnete náležitá políčka na formulářích, které užíváme pro shromažďování vašich údajů.
Toto právo můžete rovněž kdykoliv uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu na adrese: kontakt_iodo@michelin.com.

Právo stanovit, co se stane s vašimi osobními údaji po vaší smrti

Máte právo nám poskytnout pokyny, co si přejete, abychom udělali s vašimi osobními údaji po vaší smrti. Tyto pokyny si uložíme, a pokud se dozvíme, že došlo k takové události, budeme se jimi držet.

Právo na další informace o vašich právech

Více informací o vašich právech na ochranu osobních údajů získáte u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese://www.uoou.cz/.

13. Co můžete dělat, pokud nejste spokojeni s tím, jak užíváme vaše osobní údaje

Děláme vše proto, abychom chránili a respektovali vaše soukromí. Nicméně pokud nejste spokojeni s tím, jak shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, nebo si přejete mít více informací o vašich pávech, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • Pošlete nám e-mail na adresu kontakt_iodo@michelin.com.
 • Napište nám dopis na adresu Michelin Polska Sp. z o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (adresát: „Inspektor Ochrony Danych”).

Budeme pracovat na tom, abychom vyřešili jakýkoliv problém, který v souvislosti s osobními údaji máte, a budeme se snažit co nejdříve odpovědět na všechny otázky, které nám položíte.

Můžete rovněž podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na stránkách https://www.uoou.cz/.

14. O zabezpečení dat

Společnost Michelin zavedla opatření nezbytná pro ochranu soukromí, bezpečnosti a integrity vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na ty zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří tyto informace potřebují znát a kteří byli proškoleni, aby jednali v souladu s pravidly týkajícími se důvěrných informací.

Na obchodních stránkách Michelinu budou shromažďovány bankovní informace za účelem efektivních a z právního hlediska bezpečných platebních procesů. Tato opatření mohou spočívat v SSL šifrování (aby byly údaje nečitelné pro ostatní) při shromažďování či přesunu důvěrných dat. Uvedené informace budou použity výhradně pro účely on-line platby a nebudou dále uchovávány.

Michelin zaručuje, že vaše osobní údaje nebudou pozměněny či poškozeny neoprávněnými třetími stranami, ani jim nebudou přístupné.

15. Změny v naší politice ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme naši politiku ochrany osobních údajů změnit. Veškeré změny, které v budoucnu budeme v těchto zásadách provádět, budou zveřejněny na těchto stránkách. Pokud u nás máte on-line účet, můžeme vás o všech změnách informovat e-mailem nebo prostřednictvím vašeho účtu při vašem přihlášení.

Datum: 1. března 2019